El magazine online de las y los socialistas valencianos
El magazine online de las y los socialistas valencianos
🌹 La ponència marc del PSOE revalida les polítiques del socialisme valencià
PSPV-PSOE
  • Este dissabte, el PSOE va presentar la seua Ponència Marc per al 40 Congrés, un document que recull les propostes del Partit Socialista per a avançar cap a l'Espanya del treball, la cohesió social i territorial, el progrés, ecologista i feminista.
  • L'agenda valenciana es reflecteix en el document en eixos com el finançament autonòmic, que es reconeix com a “assignatura pendent i inajornable” i es destaca el “compromís” del Partit Socialista.

La mirada valenciana impregna el 40 Congrés del PSOE. No sols perquè la cita, que tindrà lloc entre els dies 15 i 17 d’octubre, se celebrarà a València, sinó també perquè la Ponència Marc que recull les línies estratègiques del Congrés revalida les polítiques del Consell de Ximo Puig i els grans eixos del socialisme valencià. Les propostes del Partit Socialista sobre finançament autonòmic, federalisme i fiscalitat incorporen les aportacions del PSPV-PSOE, que ha treballat per a liderar el debat sobre aquests assumptes.

 

La Ponència Marc per al 40 Congrés del PSOE recull les propostes del Partit Socialista per a avançar cap a “l’Espanya del treball, de la cohesió social i territorial, del progrés, ecologista i feminista”. Un model actualitzat i adaptat a les noves circumstàncies, un model socialdemòcrata, de progrés, just i social. Els i les socialistes ho tenim clar: el centralisme no és eficient i és el moment d’avançar cap a una Espanya vertebrada, una Espanya d’Espanyes que garantisca la igualtat i la singularitat.

Però per a exercir polítiques federalistes, per a descentralitzar Espanya, hem de comptar amb un finançament adequat i, per a reduir inequidades territorials, hem de comptar amb un sistema fiscal harmonitzat. Estas són els grans eixos sobre els quals pivota el model socialista.

Quant a la visió federal, la Ponència inclou el reconeixement de la necessitat de buscar l’equilibri i la vertebració necessàries perquè els projectes de vida de qualsevol ciutadà o ciutadana es puguen realitzar, així com el convenciment que “la cultura federal que s’està obrint camí en els fòrums que la pandèmia està obligant a activar entre el Govern d’Espanya i els governs autonòmics és una oportunitat per a una major cogobernanza”.

A més, es fa patent el compromís del Partit amb l’Espanya autonòmica i la seua actualització “com una tasca que implica complicitat i proximitat cap a les aspiracions de territoris que reclamen major atenció”, i s’explicita la preocupació per l’amenaça del neocentralisme “dels qui menyspreen els assoliments evidents de l’Estat de les Autonomies”. Per això, els i les socialistes no sols proposem centrar-nos en la millora de la convivència en el si de la societat catalana, sinó que tenim clar que el problema territorial d’Espanya no acaba a Catalunya. Per a solucionar-ho, és necessari reforçar la solidaritat i la confiança i articular institucions que permeten la cogobernanza i el multilateralisme.

 

 

Finançament, una assignatura “pendent i inajornable”

La Ponència reconeix així mateix la “assignatura pendent i inajornable” d’acordar un nou model de finançament autonòmic amb regles que asseguren l’autonomia financera de les comunitats autònomes, la solidaritat interterritorial, i els principis de corresponsabilitat, suficiència i coordinació. El nostre partit és conscient que la necessitat d’aconseguir un nou sistema més just “representa una font inesgotable de conflicte i frustració”, i recorda que el Govern, des de l’inici de la seua marxa, va adquirir el compromís de consensuar un nou sistema de finançament autonòmic i local que donara solució a les disfuncions que arrosseguem des de fa anys. Un compromís ferm que es manté encara que la pandèmia ha alterat el calendari previst, i per a l’assoliment del qual el PSOE reclama “altura de mires i una actitud procliu a l’enteniment” de la resta de grups polítics.

 

Quant a la fiscalitat, el Partit Socialista aposta per la progressivitat, és a dir, perquè aporten més els qui tenen rendes més altes, com a marca la Constitució, i per redoblar els esforços en la lluita contra el frau fiscal. En aquest sentit, la prioritat és avançar cap a la justícia fiscal sense elevar la càrrega fiscal sobre les classes mitjanes i les llars més humils, a més de, com ja va proposar el president Ximo Puig, escometre un procés d’harmonització fiscal per a reduir les inequidades entre les diferents comunitats.

En conclusió, el document preparatori per al Congrés confirma les nostres tesis, revalida les nostres posicions i obri debats que des del socialisme valencià hem posat en el centre d’una visió àmplia de l’Estat. La Ponència Marco suposa un compromís real per a atallar els problemes de l’Espanya invertebrada i avançar cap a una Espanya més coordinada i cogobernada entre l’Estat i les comunitats autònomes. La via justa i social, la via socialista, és el camí del present i el futur.

Últimas noticias